Follow by Email

21 Aralık 2012 Cuma

BÜYÜK BULUŞMA / Ataol Behramoğlu


BÜYÜK BULUŞMA


   

   Sanatçılar Girişimi'nin çağrısıyla 23 Aralık Pazar günü (yarın)saat 17.00-23.00 arasında, Bostancı Gösteri  Merkezinde, sanatın çeşiti alanlarından elliye yakın sanatçı, izleyicileriyle  Büyük Buluşma'da bir araya geliyor..   
     Bu gerçekten de büyük bir buluşmadır.  Çünkü sanat ve kültür yaşamımızın çok seçkin değerleri , ilk kez bu kadar büyük bir sayıda,  binlerce kişi olacağını tahmin ettiğimiz  büyük bir izleyici kitlesiyle buluşacak...
      Bu yılın 29 Şubatında “Reddediyoruz” başlıklı basın duyurusuyla varlığını ilan eden Sanatçılar Girişimi, o bildiride ve o günkü basın toplantısı sırasında  yapılan konuşmalarda dile getirilen  “nerede adaletsizlik varsa bizi  karşısında bulacaktır
sözünü tutarlılıkla izleyerek, sayısız adaletsizliğe sahne olan 2012 yılını “diktaya, korkuya, adaletsizliğe, sanat ve sanatçı düşmanlığına karşı” Büyük Buluşmayla kapatıyor...
       Büyük Buluşma çağrısında yer alan “Ferman Padişahın, Ülke Bizimdir” savsözü, Dadaloğlu’nun, Pir Sultan Abdal'ın kişiliğinde bu ülkenin gelmiş geçmiş bütün halk kahramanlarına bir selam olduğu kadar, zulüm ve adaletsizlik  erbaplarına da çok ciddi bir uyarı olarak görülmelidir...
                         ***                           ***                           ***
     İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, siyaset tarihimize Adaletsizlik ve Kanunsuzluk Partisi olarak geçme olasılığı çok fazladır.
      10 yıllık iktidarları süresince, ülkemizin satılmayan, yağmalanmayan bir zenginliği kalmadı.
        Kentsel dönüşüm adı altında rantsal bölüşüm insafsızca, gözü dönmüşçe sürdürülmekte.
       Buna karşılık, üretim anlamında sözü edilebilir  bir etkinliklerinin olmadığını söylemek abartı sayılmamalıdır.
     İşsizlik, yoksulluk bu iktidar döneminde yükselişe geçti ve hızla yükselmeyi sürdürüyor.
       Köylü, memur, küçük esnaf, perişan durumdadır.
          Türkiye gibi büyük, soylu, onurlu bir ülkenin  sadaka ekonomisiyle  yönetilemeyeceği, gün geçtikçe daha iyi görülüp anlaşılmaktadır.
     Hukuk, yargı, hiçbir zaman, bu iktidar döneminde olduğu kadar saygınlığını yitirmedi.
    Özel yetkili kılınmış, mahkeme görünümlü bir takım kuruluşlar, ne hukukla ne vicdanla ne en sıradan insan haklarıyla bağdaşabilir uygulamalarını  sürdürmekteler.
      Sonuçta ,demokrasinin temel ilkesinin, esasında yargı bağımsızlığı demek olan “kuvvetler ayrılığı” kuralının tümüyle ortadan kaldırılmasının dikte edildiği bir evreye ulaştık.
    Getirildiğimiz nokta, Abdülhamit Anayasasının, 2. Meşrutiyetin de gerisindedir.
     Eğitim alanında yapılanlar , başka bütün alanlarda olduğu gibi, Cumhuriyetle elde edilmiş  evrensel kazanımların ters yüz edilmesidir.
     Bir savaşın eşiğine getirilmiş olmamız ise, hiç kuşkusuz, bu ülkeye karşı işlenmekte olan bir savaş suçudur...
               ***                               ***                            ***
   Bu baskı ve gericilik ortamında sanat ve kültür yaşamımız da payına düşeni aldı.        
   Hangi birinden başlayalım...
    Heykele ucube denilmesi, ender yetişebilen bir müzisyenimize alçakça saldırılar, tiyatro ve sinema alanında baskı, sansür ve doğal sonucu olarak korku ve oto sansür, resim galerileri ve müzik dinletilerinin   basılması; yargılanan yazarlar ,çevirmenler, karikatüristler; iktidar eliyle açılan sayısız para ve ceza davaları ; balerinlerin evrensel giyim kuşamlarını ve TV  dizilerini yönlendirmeye kadar uzanan bir pervasızlık, bütün bu alanlarda egemen olan korku, kuşku, tehdit ve mutsuzluk...
        Bu ülkenin ortak vicdanı demek olan Sanatçılar Girişimi, onu oluşturan yüzlerce sanatçının temsilcisi olarak büyük bir sanatçı topluluğuyla, bütün halkımızı yarınki Büyük Buluşmaya çağırıyor…
     Binlerce kişilik gösteri merkezine  sığmayacağımızı biliyoruz.
     Fakat önemli olan bir ucundan da olsa bu büyük buluşmada bir araya gelmektir…
     Diktaya, korkuya, adaletsizliğe,  sanat ve sanatçı düşmanlığına karşı;  ülkemizin bağımsızlığı; insanımızın özgür, çağdaş, aydınlık geleceği için...

Cumartesi Yazıları/221212
http://behramogluataol.blogspot.com/

Yazılı medyada yazarın izni olmadan yayınlanamaz..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.