Follow by Email

14 Ağustos 2017 Pazartesi

SANATÇILAR GİRİŞİMİ’NDEN ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ HAKKINDA DUYURU


ULUSAL FİLM YARIŞMASI KATEGORİSİ BAŞKA KENTE TAŞINMALIDIR!

14.08.2017

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yer alan “Ulusal film yarışması kategorisi”ni iptal etmesi, sinemaya doğrudan indirilmiş en büyük darbelerden biridir.
İktidar olduklarından bu yana her türlü engellemeyle sanatın ve sanatçının önünü kesen yasakçı AKP zihniyeti, yine zorbalıkla ulusal sinemamızın özgürce gelişimi ve izleyicisine ulaştırma yönündeki bir olanağı yok etme çabasındadır. Reddediyoruz.

Uluslararası Antalya Film Festivali bu yıkıcı zihniyetten geri alınana ve festival, ulusal sinemamız başta olmak üzere, gerçek sahiplerine iade edilene kadar, oldu-bittiye getiren bu karara karşı durulmalıdır. Bu durumda, çalışan ve üreten tüm sinemacılara somut önerimiz, Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmamaları, ve festival asıl kimliğini tekrar kazanana kadar ulusal film yarışmasının bir başka kentte yapılmasının sağlanmasıdır. Böylece Uluslararası Antalya Film Festivali tekrar eski kimliğine kavuşana kadar kesintiye uğramaksızın gelenekselleşmiş yaratıcı kimliğini sürdürmüş, ödüller verilmeye devam edilmiş olacaktır.

Sanatçılar Girişimi bu konudaki çalışmalarını sürdürecektir.


SANATÇILAR GİRİŞİMİ

1 Temmuz 2017 Cumartesi

An Appeal for Nuriye Gulmen and Semih Ozakça

AN İMMEDİATE APPEAL BY THE ARTİSTS İNİTİATİVE TO THE TURKİSH AND WORLD PUBLİC OPİNİON, ABOUT THE HUNGER STRİKE OF MS NURİYE GULMEN AND MR SEMİH OZAKCA AT THEİR 116TH DAY!
At the present stage of the hunger strike they are launching to return to their duties, the academician Nuriye Gulmen and teacher Semih Ozakca, who are among the thousands of state officials been abolished by the decree of the law within the scope of the State of Emergency without showing any legal justification, have come to the limit of consciousness loss and death.
Whereas it could have been enough if the authorities had stateda single conscientious, rational, hopeful sentence that reassessed their situation to return to their duties in order for these two young educators to give up their actions that have endured death,; right to the contrary it’appalling and disappointing that they were arrested, more to that, the distinguished intellectuals and artists who expressed theiconcerns in this direction were threatened by the Ministry of Interior.
We are constantly observing with anxiety and in deep pain the situations of those who initiate this action for the sake of law and justice, and again we are unable to prevent the tragic ending approaching rapidly. 
Their deaths will not only be an irreparable loss for themselves and their relatives, but will open a new and profound wound in the already negative image of our country in front of the public conscience.
We are in the belief that this humane and heroic resistance of Nuriye Gulmen and Semih Ozakca has succeeded inenlightening the public as the speaker of thousands of state workers who have lost their jobs. But the ending or continuing their actions is, of course, a decision, which they will give with their own free will.
We, once more, would like to warn the authorities and the concerned parties: In this unequal struggle, please give up stubbornness! Do not delay anymore to take all necessary steps to get them back to life.
We also have another appeal to the people of the Worldto the peaceful and humane people and to all organizations and governments: It’s a legal right and duty to urge the authorities in Turkey to comply with universal human rights, as well as the legal and conscience criteria and to strive for results so that Nuriye and Semih don’t die.
Let's stop this crime in alliance.
THE ARTISTS’ INITIATIVE
(Sanatçılar Girişimi)

30 Haziran 2017 Cuma

TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUNA ACİL ÇAĞRI

Hiçbir yasal gerekçe gösterilmeksizin Olağanüstü Hal kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerine son verilen binlerce kamu görevlisi arasında bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, görevlerine dönmek amacıyla başlattıkları açlık grevinin bugünkü aşamasında bilinç yitimi ölüm sınırına gelmiş bulunmaktadırlar.

Bu iki genç eğitimcinin ölüm sınırına dayanmış olan eylemlerinden vazgeçmeleri için durumlarının yeniden değerlendirilerek görevlerine iade edilebilecekleri yönünde yetkililerce tek bir vicdani, akılcı, umut verici cümle söylenmesi belki yeterli olabilecekken tam tersine tutuklanmaları ve bu yönde kaygılarını belirten seçkin aydın ve sanatçıların İçişleri Bakanınca tehdit edilmeleri dehşet verici, umut kırıcıdır.

Hukuk ve adalet uğruna yaşamlarını ortaya koyarak bu eylemi başlatıp sürdürmekte olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumunu artan bir kaygıyla an be an izlemekte ve hızla yaklaşan trajediye engel olamayışın derin acısını duymaktayız.

Ölümleri, sadece kendileri ve yakınları bakımından telafi edilemez bir kayıp olmanın yanı sıra, vicdan sahibi dünya kamuoyu önünde de ülkemizin zaten bozulmuş olan imajında yeni ve derin bir yara daha açacaktır.

Biz, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın bu insanca, kahramanca direnişlerinin, kamuyu aydınlatarak, işlerini yitirmiş binlerce kamu emekçisinin sözcüsü olarak başarıya ulaştığı kanısındayız. Fakat eylemlerini sona erdirmek ya da sürdürmek, kuşkusuz ki yine kendi özgür iradeleriyle verecekleri bir karardır.

Yöneticileri, yetkilileri ise bir kez daha uyarıyoruz: Bu eşitsiz savaşımda inatlaşmadan vazgeçin. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı yaşama döndürecek adımı atmakta daha fazla gecikmeyin.

Bir çağrımız da dünya kamu oyuna, barışçıl ve insancıl kişilere, kuruluşlara, örgütlere ve devletleredir. Nuriye ve Semih’in ölmemesi için Türkiye’deki yetkilileri evrensel insan haklarına , hukuk ve vicdan ölçülerine uymaya çağırmak ve sonuç almak için çaba göstermek yasal bir hak ve görevdir. 

Cinayete el birliğiyle engel olalım.SANATÇILAR GİRİŞİMİ

20 Şubat 2017 Pazartesi

UPSD'den Mujdat Gezen Sanat Merkezi bildirisi

UPSD'DEN MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ SALDIRISI HAKKINDA BİLDİRİ
20 Şubat 2017

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne karşı yapılan alçak kundaklama saldırısını lanetliyoruz!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne karşı dün gece yapılan saldırı ve kundaklama, yazara, çizere, Demokrasi'ye, okuma-öğrenme-sorgulama-araştı rma-inceleme iç güdüsüne sahip, yaratıcı ve Cumhuriyet değerlerine bağlı sanatçılara karşı yapılmış canavarca ve küstahça bir meydan okumadır. 

Türk sanat ve tiyatro dünyasının temel taşlarından biri olan değerli sanatçı Müjdat Gezen'e ve tüm MSM sanat ekibine geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, iktidarı da uyarmayı görev biliyoruz: Özgür düşünceye ve sanata karşı atılan her adım, ülkemizde saldırgan ve yobaz kesimin sanata ve sanatçıya saldırması için bir yeşil ışık olarak görülmektedir. Bu ülke daha önce Ferhan Şensoy'un ‘‘Muzır Müzikal’’ adlı oyununun sahnelendiği Şan Tiyatrosu'nun 1985'de neler yaşadığını, bu ülkenin sanatçılarının unutması mümkün değildir. Bu ülkede iktidar, onları sevmese bile, sanatı ve sanatçıyı da korumaya mecbur olduğu gerçeğinden kaçamaz. Sanata ve sanatçıya karşı yapılan her eylemden en başta iktidar sorumludur, çünkü gereken güvenlik önlemlerini almaya mecburdur. Kaldı ki, yakın dönemde Müjdat Gezen'in dinci basından hangi tehditleri aldığını ve bu vahim olaydan sonra nasıl bir mutlulukla bunu haber yaptıklarını ülkede bilmeyen yoktur. Bu saldırıların gelmekte olduğu bilindiği halde hiçbir önlem alınmamış ve herşey kamuoyunun gözü önünde yaşanmıştır.
Referandum öncesi, demokrat ve özgürlükçü kamuoyunu sindirme ve korkutma amaçları taşıyan bu bahtsız ve zavallı saldırılar, tarihin çöplüğünü boylamaya mahkumdur.

UPSD olarak, bu tür girişimlerin biz sanatçıları ve sanat kurumlarını, aydınları ve tüm Atatürkçüleri birbirimize daha çok bağladığını, zor dönemleri elele vererek aşacağımıza güvendiğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne geçmiş olsun dileklerimizle...
Her zaman yanınızdayız.

Saygılarımızla,

Bedri Baykam
UNESCO -Resmi Partneri IAA/AIAP
Dünya Başkanı
IAA/AIAP Türkiye Ulusal Komitesi
UPSD Başkanı
 
 
UPSD Yönetim Kurulu
Bahri Genç                    
Tijen Şikar
Ceylan Mutlu
Murat Havan
Aslı Özok
Fazilet Kendirci

21 Ocak 2017 Cumartesi

Başkanlığa Hayır bildiri imzalarıCUMHURİYETİN İDAM FERMANINA HAYIR!

Türkiye Cumhuriyeti yüz yıla yaklaşan tarihinde hiçbir zaman olmadığı kadar görülmedik dev bir tehdit karşısındadır.

Demokrasi, çoğulcu parlamenter sistem, evrensel insan hakları, laiklikle beraber çağdaş hukuk kuralları ve değerleri, YANİ bütünüyle Türkiye Cumhuriyeti yıkılmak üzeredir.

Çocuklarımızın geleceği, kadınlık onuru, emeğe saygı, düşünme ve örgütlenme özgürlükleri, gençliğin mutlu bir yaşam beklentisi, her yaşta her kişinin hakkı olan huzurlu, güvenli, korkusuz bir günlük yaşam umudu gibi tüm  yaşamsal değerler diktatörlük heveslilerinin keyfine kalmış bir oyuncağa dönüştürülmektedir.

Bu konularda en ufak bir kuşku duymak, duraksamak, vurdumduymazlık ve adam sendecilik yapmak bağışlanamaz bir gaflet değilse eğer, utanç verici bir korkaklık, insan onuruyla bağdaşmayacak bir  teslimiyetçilik, vatan değerlerine karşı kabul edilmesi akla bile gelemeyecek bir suçtur, bir işbirlikçiliktir.

Türkiye Cumhuriyeti göz göre göre yıkılmak isteniyor!

Bu enkazın altında kalmaktan kurtulacaklarını sanan kişi ya da çevreler varsa, yıkıcılar da aralarında olmak üzere, ağır ve geri dönüşü çok zor olan bir yanılgı içindedirler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin yok edilmesiyle ülkemizin çağdaş ülkeler topluluğunun dışına savrulması hepimizin, herkesin sonu olacaktır.

Öyleyse, bir an gecikmeksizin güçlerimizi birleştirelim!

Bir an önce demokratik tepki hakkımızı kullanarak, bu ülkenin kadınları, sanatçıları, kitle ve meslek örgütü temsilcileri, emeğin temsilcisi sendikalar da katılarak oluşturacakları güç birliğiyle, bu korkunç gidişata dur diyelim. Aynı tepkileri ödünsüz olarak vermeye kararlı istisnasız tüm muhalefet partilerinin de katılımıyla, kitlesel, dev gösterilerde bir araya gelerek “Hayır!” haykırışlarımızı ulusal bir koroya, ortak bir haykırışa, bir büyük Türkiye sesine, demokratik bir tavra dönüştürelim!       “Faşizme Hayır!”

       “Diktatörlüğe hayır!”

       “Tek adam saltanatına hayır’

       “Cumhuriyetimizin ölüm fermanına hayır!”

       “Kadın düşmanlığına hayır!”

       “Emek düşmanlığına hayır!”

       “Çocuk düşmanlığına hayır!”

       "Doğa, orman ,çevre düşmanlığına hayır"

        “Özgürlük düşmanlığına hayır!” haykırışlarıyla gök kubbeyi çınlatalım!…

       

Sevgili yurttaşlar, gençler, kadınlar-erkekler, emekçiler, Cumhuriyet’in koruyucuları, yurtseverler, çağdaş insanlar, gün bu gün, an bu andır!..

Yarın çok geç olacak!

Bu Cumhuriyetin ölüm fermanını yırtarak müstahak olduğu yere, tarihin çöplüğüne süpürmekte gecikmeyelim.

Bugünün çocukları; ülkemizi bilimin, sanatın, aklın, güzelliğin, yaratıcılığın aydınlıklarına  taşıyacak olan gelecek kuşaklar biraz daha beklersek, hurafelerin kucağına teslim edilen, Cumhuriyet aydınlanmasına ve Atatürk devrimlerine kökten düşman bir kuşağın temsilcisi haline dönüştürülecekler

Haydi ulusal, evrensel, demokrat, laik, yurtsever, özgürlükçü, ilerici, Cumhuriyetçi dayanışmalara!...

Hep birlikte! Akılla, inançla, omuz omuza!Metni imzalamak için lütfen baskanlikanayasasinahayir@gmail.com adresine “imzalıyorum” yazıp e-mail atınız.SANATÇILAR GİRİŞİMİ –Sözcüler/Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam, Orhan Aydın

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ –Koordinatör/Nazan Moroğlu

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ –Başkan/Tansel Çölaşan

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ –Başkan/Aysel Çelikel

KADIN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ –Başkan/Necla Arat

SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI –Başkan/Erol Kızılelma

MİMARLAR ODASI –Başkan/Eyüp Muhçu

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI –Başkan/Mustafa Köz

NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI –Başkan/Rutkay Aziz

AICA ULUSLARARASI SANAT ELEŞTİRMENLERİ DERNEĞİ –Başkan/Fırat Arapoğlu

PEN ULUSLARARASI YAZARLAR DERNEĞİ –Başkan/Zeynep Oral

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI –Başkan/Cemal Gökçe

UPSD ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR DERNEĞİ-Başkan/Bedri Baykam

CEMAL SÜREYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ –Başkan/Seyyit Nezir

PİRAMİD SANAT –Direktör/Öykü Eras

SOSYAL DEMOKRASİ DERNEĞİ- FADİME ŞAHİN/YÖNETİM KURULU ASİSTANI

GALATA GAZETE- İSMİAL CEM ÖZKAN

BUKET ÇOCUK EVİ

EMEK KİTAPEVİ

ZENİT HARİTACAN GÖKNİL, DENİZHAN ÖZER, TAMER LEVENT, NUR SÜRER, MUSTAFA ALTINTAŞ, AKIN OK, BERHAN ŞİMŞEK, ENİS TÜTÜNCÜ, SALİH GÜNEY, CEYLAN MUTLU, ATİLLA DORSAY, HASAN NAZIM BALABAN, DENİZ BANOĞLU, ORHAN KURTULDU, TOLGA YARMAN, LEVENT UZUN, YENER BÜYÜKERŞAN, VEYSEL BOĞATEPE, MURAT HAVAN, ŞÜKRAN MORAL, TAYFUN AKÇAY, FATMA VATANSEVER, SİBEL BAYKAM, MUTAHHAR BAYKAM, BAHRİ GENÇ, NEBAHAT KARYAĞDI, ÇETİN KARADAĞ, ZEYNEP TAHTALI, ÖZLEM AYERTEN, SENNUR SARICI, SOMAY AYDONAT, SEVGİ AKDAĞ, GONCA GÜRDAL, BİLGİ GÖKALP GÜLEN, BELGİN ALTOP, TÜLAY SEFEROĞLU, BURAK BİLGE, OMER AYDIN BERKMAN, VOLKAN SEZER, HÜLYA DEĞERBİLİR, TONY ALDEMİR, ÖMER BUTUR, ASRİYE MOCAN, SERİN ÖZTOPRAK, ZEYNEP AKINCI, T. AYHAN CIKIN, FAİK BAŞAR, UTKU KUTURMAN, ETEM DOLEN, ÇİLER BELEN, ÖZAY ERKILIÇ, SEVDA BOZKURT, FERİHAN KARA, ŞİRİN ÖZGER, İSMET ARSLAN, LEVENT KIRILMAZ, ESİN ALPTUNA, TAMER ATIŞ, SİBEL TARHAN, NERGİS ARDANIÇ, SERFİ ERGUN, NİLDEN AKIN, LEMİS OKANDAN, SEVİL SOYER, MİNE AKSU, NADİDE GÜRCÜOĞLU, ÖZLEM BAŞER, ERCAN SUELDEN, BİNGÜL ÖZDEMİR, NACİ AKINCI, SELMA ER, ALİYE İLAY İLKAY, BAHAR VARDARLI, ZEYNEP CONKER, AHMET RÜŞTÜ DOĞAN, NECATİ YILDIRIM, BURCU SAHİN, OYA AKINCI, DİLEK ŞAHBAZ, SUMRU NOYAN, HASAN DÜNDAR, MÜGE BİLGİN, NADİDE BOSTANCI, MEHMET GENÇ, MEFTUN DİNÇER, BİLGE KÖREZLİOĞLU, REFAN KAYMAK, JOSEF PALAMBO, GÖNÜL ERDUR, NEBİHE GÖL, NEŞE GÜMÜŞÇÜOĞLU, TANER ÖNAL, MELİS WEBB, NEZİR İÇGÖREN, CAN EMED, AHMET ATALAY, ALEV BURSALIOĞLU, YAŞAR BURSALIOĞLU, RÜMEYSA KIZILIRMAK, GÜL OK, RENİN GÖZDE, SERAP İPEKÇİ, CENAP BIYIKLI, DİLEK ÇETİNDAMAR, ALBUS YAGAN, YURDANUR BÜKER, BÜLENT GENCER, ORHAN GEZGİN, SERAP GEZMEN, MAHMUT YAMAN KARAKURT, NEZAKET SARAÇOĞLU, MELİS MELİS, DEMET CANBAZOĞLU, SERPİL HORTOĞLU, KAMER İŞSEVER, EMEL ÇİZMECİOĞLU, ERDAL AKTULGA, ALTAN ADAKLI, SAMİL TURNALI, ESRA KURBAN, SELÇUK DENLİ, SİBEL KOCABIYIK, DENİZ ŞİMŞEK, HAKAN GÜRKAN, TİLBE SARAN, ŞAHİN FERCAN, NURHAYAT NEŞELİ, SEVGİ KİRAZTEPE ŞEN, ATEŞ DUHAN KARAYİĞİTOĞLU, İBRAHİM KILIÇ, ALARA ARIKAN, VEHİCİ ACUN, CENGİZ DEVLETKUŞU, NEJAT YAHYA, ZEYNEP KIZILTEPE, SİBEL TARHAN, MURAT SARIKAHYA, HAKAN KUNTAY, SEMİH KULAK, HÜLYA URSAVAŞ, AYLA KESİCİ, GÜLTEN DOĞANAY, DİLEK SARIASLAN, FERYAL ALTAŞ, BETÜL BATUR, YİĞİT VATANSEVER, ZEYNEP ÖZDEN, CANAN ÖNEN, BİRSEN GÖKTAŞ, YAHYA ŞÜKRÜ ÖZAVCI, BARIŞ BAYRAM, AYŞE ATALIK, PINAR ALTAŞ, ZEHRA İSMET, EMİNE TOKMAK, ERDOĞAN GÜVEN, AKIN DOĞU, NERGİS DOSTER, FÜSUN KANTEMİR, BİNNUR UZUNER, KİRAZ ÖZTÜRK, GÜNSELİ ATALAY, RENE FELDMAN, BURAK ULGUN, ERGÜN DİZDAR, FÜSUN ARMATLI, SERPİL GÜR, MÜJDE GÜRLEK, TÜLAY BÜLADİ, DUYGU DURNA, JEAN PIERRE LAURENT, AYNUR ÖZGÜL, İSMET SİNANGİN, SAFİYE AKAD, GÜNAL YILMAZ, TONY ORAL, MAGGIE BAS, SONER GÜRBÜZ, NURAY ÇINAR, HÜLYA ONAY, ÖZGÜR BOŞNAK, ZEYNEP GÜLGÖR, SEMRA ULA, GÖKŞİN SANAL, KAMİL YILMAZ, AYŞE MELEKERMAN, ŞAFAK ALTUN, İRFAN ONAY, NEŞE ÇAPIN, NALAN GÜRARDA, MÜGE LAURENT, EMEL ŞENSEZGİN MERGEN, ZEYNEP MELAL ALOĞLU, SÜREYYA TAYYAR, SONAY YANLAR, ESMEHAN YILDIRIM, ŞÜKRÜ ASLANYÜREK, BAHAR TOKTAMIŞ, REMZİ TARTAN, FERAYİ AYGÜLER, ŞEHRİBAN KÖKSAL KURT, SEMRA KAYA, M. NAMIK ÖGETÜRK, NİHAL AŞKIN, AYŞE SİPAHİOĞLU, ERGÜN GEDİZ, HAKAN AYDOĞDU, HALUK UYGUR, TARIK DURUTÜRK, AYŞE ŞEMSA İÇİL, METİN GENÇ, SARİYE TANYERİ, FATMA NURTAÇ GÖKTÜĞ, HÜLYA TİRYAKİ, HİDAYET ALPERTAN, RESA ÖZAKAT, IŞIL YILMAZ, FİGEN YILMAZ, AYSEL ÇELİK, TÜLAY BAYSAL, SİBEL BAHADIR, AYÇA IRMAK, AİDE ABDULLAH, DİLARA KEHALE, KADER ŞEKERBULAK, BERFİN BİNİCİ, HIDIR GENCER, CENGİZ VEYSİ YOLDAŞ, YILDIRIM ARICI, FÜGEN BASMACI, BANU YUMRUKÇAĞLAR, SEMA TURAN YAPICI, İSMAİL TÜRKMEN BİLGİN, CEREN ÖZDOĞAN, SEÇKİN ULAŞ BARBAROS, ATİLA GÖKSEL, NAZAN PALU, MERVE ÇAPAR, YUSUF KORKUT, CANAN EROL ÖZDOĞAN, NEBAHAT AGDEMİR, BİRSEN ÖZTÜRK, MELİSA ALBAYRAK, MURAT GÜRTUNA, ARZU KURT, NURSENA GÜMÜŞ, ALEYNA ŞENOL, SAMİ TOPRAK, NURSEL COŞKUNER, BARIŞ GÜLER, HÜLYA ÇAMLI, MUSTAFA ATA, ESEN GÜLEÇ, SEVGİ DURU ORHON, TÜLAY ÇETİNOĞLU AYGELDİ, MÜBERRA ÇAKIR, SERCAN AKAYDIN, ÖZLEM BÜYÜKDEDE, TİJENİ AKIN, MERVE AKSAKAL, ŞEBNEM TAN, SERDAR SERPER, PINAR RÜZGAR, CAN İLTER, FERAY ŞENAKIN, MUSTA ORAN, ÖZGÜR ŞANLI, HÜLYA ODABAŞI, FEHİME KORKMAZ, GÜVEN TOK, KEZBAN YILMAZBİLEK, REYHAN OKSAY, NAZAN NACAR BULCA, SAMİ CAN TOSUN, GÜNEŞ CANER, GÜNAY GÜNER, ŞEYDA BAYKAL, İLHAN GÜNDÜZ, HATİCE ÇELİK, TÜLİN ONAT, ERHAN SEVİNÇ, GÜLSEN ERSAN, MERAL ÇIRPICI, DERYA ÖZALP, ALPER AKCAM, ÖZLEM KARATAŞ, ALİ İÇHEDEF, ERHAN DOĞAN, ASUMAN ÇANILLIOĞLU, OYA NORAMAN, NEVİN TARHAN, EKİN ATİ, MUSTAFA HAMAMCI, BİRGÜL TEKİN, ENİS POYRAZ, HASAN TILTAK, CENK ALPAN, ŞENER AKKAYNAK, HANİFE ÖZTÜRK, YALÇIN A. GÖĞÜŞ, HÜLYA AYDOĞAN, KADER KESKİN, MEHMET KAÇMAZ, METİN ÖZUĞUR, ZÜHRE BÖREKÇİLER, MUAZZEZ KARAMER, HAKAN URUN, EVREN UÇKAN, GÜL FISHER, MUSTAFA ÖZBEY, ARDA DALGIÇOĞLU, FİGEN ERONU, ERGÜN AYDOĞAN, BÜLENT BAKAN, BENNUR YILDIRIM, SERPİL İŞSEVEN, YAĞMUR SOLAKOĞLU, İBRAHİM TAŞPOLAT, HAYATİ KARATOKUŞ, HÜSNÜ ÇALIK, TAHSİN ŞİMŞEK, SERTAN BASTONCU, GÜL ÖZYURT, YUSUF KORKUT, NACİ SERDAROĞLU, DÜNDAR İNCESU, FİLİZ SELÇUK, REYHAN PÜTÜN, NEBAL ŞEN, İSMET ERDEM, EBRU CAMDEVİREN, ÜLKER URUBAY, ELÇİN CİGARA, VEYSEL KILAVUZ, EDİS ERGİNLER, MEHMET OTAĞ, İBRAHİM ŞAVLUKBAŞ, GÜLAY BAYTAŞ, TUFAN SEBZECİ, UMUT İŞLİ, LEMAN TÜRKTEKİN, DOĞAN SORGUÇ, ZEYNEP ERKE, ZEYNEP ERKE, AHMET ORHAN GEZER, SEVİL CAMTEPE, EKİN ÇALICI, GÜRHAN İNCİ, HOLAT AYDIN, ALATTİN GİDER, HASAN TURGUT, OYA ERBAŞ, KORHAN ÖZİSTEK, HEVRA ATEŞ, MERAL AYER, HASAN CİGAL, AYSUN YÜCEDEMİR, OSMAN DURMAZ, AYŞE AYBERK, NURHAYAT ÇEVİK, ALİ TİGREL, FİKRET BABUŞ, LEYLA DÜZGÜN, SENEM KENANOĞLU, SEVİLAY KURT, NESRİN KAZANKAYA, NİHAL ÇELİK, GAMZE UYSAL, ÜLKÜ ATABEY, CENGİZ BAYKAL, MEHTAP ÖĞÜT, MEHTAP OGUT, HALİL PETUK, UFUK ENGİN, ZENUN KAYMAKCAN, ÜMİT DALGA, BORA SOLMAZ, ZEYNEP BARTU, GÜLSEN EDRENİÇ, DENİZ DEMİRKAAN, ASLI TEMEL, ZAFER ŞENLER, BEYHAN OLGUNSOY, MURAT OLGUNSOY, KERİMAN YILMAZ, TAMER ÖNEN, HİKMET ALTINKAYNAK, AYNUR EROL, SEMİH KALKANOĞLU, ERAY YILMAZ, HÜSEYİN ERLİK, MEHPARE EVRENOL, NERGİS YAVAŞ, HAYRİ BUBERCİ, KENAN SALMAN, İBRAHİM OYAL, KÜRŞAT AKCEBE, EDA ŞAHİN, SELMA BUBERCİ, ZUHAL KARAMEHMET, ALTAN KURTOĞLU, NURETTİN AYDIN, SEZİ ANAR, SELAHATTİN İÇLİ, SELÇUK EROL, FERYAL TANERİ, BUSE PEKER, ŞENGÜL İYİDOĞAN, ELİF BAŞ, CANAN AYDIN, TACETTİN ÜRKMEN, YEŞİM GÜLTÜRK, YUSUF DEMİRLİ, SEMAY BÜYÜKDAVRAS, ERCAN YILDIRIM, TURGUT TOKUS, NOYAN AYDINOĞLU, KURTULUŞ BULDAK, KONURALP SUNAL, MUZAFFER AKBAŞ, TEKİN YILDIRIM, NURETTİN ÖNTÜRK, SELDA SÖYLEMEZ, AYHAN AKIN, CANAN ADALIOĞLU, ŞENOL POLAT, YILDIZ ALPTEKİN, ZİYA ERİS, GÜLER KÖZ, BERRİN TANKUT, BAYKAL KARACA, SERMET BAYSAL, ALİZE ÜSTKANAT, MUSA DEMİREL, YETER ERCAN, ERKAN ALTUNER, EDA ŞENKAN, AYTEN AKBAYRAM, H. SİNAN DURAKOĞLU, BÜLENT DÖNMEZ, OYA ETİK, Ö. ÖZGÜR ONAR, İSMAİL PEHLİVAN, SERHAT AYDOĞMUŞ, SALİHA ÖZÇİMEN, HALİS DEMİRCİ, EMRAH IŞITAN, SAVAŞ SÖNMEZ, ALİ EKBER ATAŞ, BİROL AYDIN, DEVRİM ŞİMŞEK, DENİZ YILMAZ, ÜMİT FERER, KAAN METE, PEMBE TÜZÜNER, EREN MİTROVİCE, CEYHUN BALCI, TÜRKAN ÇAPAR, ZEYNEP AYDOĞAN, BAHATTİN DEMİR, BANU KUTULAN, ERCAN KÖKTÜRK, İSMAİL NECDET ERİM, AHMET CESSUR, BERKEM YILDIRIM, SİNAN FEYİZ, CAN ALP, NAZLI SAĞLAM, MEHLİKA ÖZAY BAS, ZEYNEP OZTUNÇ, SİBEL SİCİMOĞLU, BİLGE TASKARA,  SEVİM DELİBAŞ, ÖZCAN NEVRES, AHMET GÜNGÖREN, SALİH YAZAR, TÜRKER YILMAZ, ÖZLEM KAMACİ DURSUN, BERİVAN DELAL KARATOPRAK, ELVAN ÜZÜMCÜ, FUNDA İNCEER, ÇİCEK KALELİ, RIFAT DİNÇER, ÖZKAN EKENEL, LEYLA ERTEKİN, EBRU YILDIRIM, HANDE TOMBAZ, SELÇUK ÜLGER, ALİ FIRAT BULCA, NESLİHAN ERGUN, BURÇİN SUCU, AYDAN TÜREKARA, ÖZLEM HANİFE ER, EROL YILDIZ, TANER BAYSAN, SEZAİ ÇUFACI, OSMAN PAMUKCU, SEDA KAMBUROĞLU, CİHAN ŞATIROĞLU, MİNE BAL, MERVE OĞHAN, ÖZLEM KEKLİK, DAMLA NOYAN, SİTARE DEVRİM TULUMBACI, NESRİN MERT, RESİT CAGİN, NİLGÜN AKYOL, NECATİ TÜFEKÇİ, SERHAT ZAMUR, BEDİA ASKAR, TİJEN ARNA KOCAMAN, SERHAT ZAMUR, GÜLNUR MERT, ALİ GÜR, ZEYNEP GİDİŞ, FIRAT BARAN, GÜRAY GÜRSAKAL, MUSA ÇEÇEN, LEYLA KAHRAMAN, UYGAR ONUR, HASAN SAGİT, FATMA AKMAN, ERDEM ÖZ, HAKAN AĞDEDE, GARİP ÖZDEL, DERYA DEVRİM, FİGEN GEZGİN, İHSAN AYDEMİR, UGUR ÖNEN, İLKAY YILDIRIM, HÜNKAR AKIN, GÜLÇİN YILDIZ, SİBEL ADA, ANDAÇ BAŞSORGUN, GÜZİN DOĞAN, HÜSEYİN AYCA, NURTEN ERKİP, DENİZ ATAÇERİ YOUNG, NAZAN ATASOY, HATİCE ERDEM, FERHAT BEY, SEMRA LÜLECİ, AZİZ TUNA, ZEHRA DÜLGER, CANSU SENKAN, OKAN KILIÇ, DİLEK GİRGİN, ALİ KURT, GÜNER GÜRLÜ, BANU TAŞAN, MUSTAFA ALTAŞ, NURTEN SAKALLI, TURAN KARA, LEVENT ÜSTÜNES, METİN TÜRKOĞLU, SEYHAN KASABURİ, NİHAT SAGSÖZ, AYŞE AYGUN, ZÜMRÜT YAYLALI, BİLGE TALO, IRMAK ERKAN, ELİF ERDAL, LALEZAR KÖYAĞASIOĞLU, OYA GÖRÜR, GÖNÜL ÖZBAYRAM, BAHAR ARSLAN, DİLEK BARLI, FURKAN ASLAN, DEMET HÜSEYİNOĞLU, EREN ÖZDEMİR, YİĞİT ÖĞRÜK, EROL ÖZDEMİR, HÜSEYİN SULU, VOLKAN AYDIN, MURAT FATİH YAŞAR, CEMİL AYTEKİN, CAFER BUKO, ALİN USLU, HAKAN TÜZMEN, GİZEM CEREN, SÖNMEZ ERBİL, NİHAN TANDOĞAN, AKIN KİMİM, KASIM BAYTOK, TANSU OKANDAN, SABİHA ÇINAR, DOĞAN ALKA, KEREM EROL, HALE KARAHAN, AYŞİN ÖNEN, MUSTAFA BİLGİN, BARIŞ BEHRAMOĞLU, MAHSUNİ ILGIN, AYSEL KUZUBAŞ, FIRAT MOR, FİLİZ ÇELİK, OKTAY ÖZKAN, RECEP BAŞARAN, BETÜL SİNDELIŞIK, MEHMET ERGÜN DOĞAN, OYA AKKUŞ, BİRGÜL SARIYER, HÜSEYİN COŞKUN, SENEM GÖKCİLER, MUSTAFA NACİ ÇİFTER, ESEN ÇAMURDAN, YASİN GÜL, ZEKİYE SEKER, HAYRİYE AKYEL, DİLBER ÇELEBİ, KERİM ŞENGÜN, MEDİHA KAVAK, CANAN ATEŞ, FATMA KILIÇ, TUNÇAY TORUN, HACER KONK, BAHA SOFUOĞLU, SEDAT ŞİRVANLI, SERAP ŞİRVANLI, BERKAN BELEN, OLCAY GÖZEN, MUSTAFA DEMİRCİOĞLU, HİLAL ÖZDEMİR, MEHMET BÜYÜKARI, KERİM IŞIK COŞKUN, ABDULLAH KATMER, CİHAN KOÇER, NİLGÜN ZENER, ESGİ TOPAL, BİRSEN ÇELİKER, ÖZGÜR TOPSAKAL, BÜLENT ÖZGÖREN, NEŞE KARTAL, AHMET ALAKAY, ERTAN TUNABOYLU, MUSTABA CEBİ, TİJEN ULUDAĞ, METE PAK, İSMAİL KURTULAN, YEŞİM MECİT, SERCAN ÇOKUR, BİLAL GÖRÇEK, ORAL DÜNYAOĞULLARI, AYTEN KORKMAZ, NURTEN ENGİN, HELENE FATOŞ UZUN, UFUK ÇAPA, REMZİ TARTAN, İLKNUR ERKAN, ALİ YOLTAY, FERDA ÖMER, SAFİNAZ YURDAKUL, RAMAZAN ALTUNSAY, ALİHAN KÖLE, RECEP NAS, VEYSEL KURT, EZGİ KÜÇÜKALİ, GÜL İCLAL ÖNER, GÜLNİHAL ÖZTÜRK, ŞULE SOYSAL, EDA YATIR, GÜLER KIZILTUN, DERYA EDE, UĞUR DURAK, GÜLAY BAYTAŞ, BORA ŞARKAYA, KEMAL POLAT, DENİZ GÖKCEK, AYDIN BARAN, İSMAİL IŞILSOY, PINAR SARAÇOĞLU, ZEYNEP TÜTÜNCÜOĞLU, EMEL DEMİR, ENGİN UZUNCAOVA, AHMET DOLAR, FİGEN BAÇKIR, SELDA SARIKAYA, BARAN AYDIN, SERHAT KAYI, GÜRSEL YILMAZKAYA, BURCU ÖZMERT, GÜLŞEN SÜER, TANER İNCE, BİRTEN GUELTEKİN, ŞENER TALİ, FAZIL AHMET AFACAN, SUZAN TAN, EROL ERTUĞRUL, BORA KARAKUŞ, SELAMİ YOLCU, SACİDE ORKUN, AYLA SAKAR, EKİN AYTAÇ, GÜLSEREN GÜVER, COŞKUN UZUNHAN, ÇETİN ÇETİNER, MERAL VARDAR, SALİH TONKAL, HASAN CANBULAT, FERDA LOKENHAGEN, FERİHA LOKMAN, GÜLENDAM İNANIR, SEREN ERBAŞ, BERFİN ARSLAN, İMGE KOLÇAK, TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU, RAMAZAN PARMAKSIZ, BEYZA FEHMİOĞLU, ZERRİN BAYRAKDAR, EMRE DELİVELİ, YAVUZ YILDIZ, MAHİDE ÇETİN, DUYGU DOĞAN, GÜNER YENER, SİBEL OKDEMİR, OKTAY VARLIER, SEMA KIZILSÜMER, AHMET SAY, CANAN ÇAM YÜCEL, HÜSEYİN TURAL, AYLA BACAK, ÖZDEN SÜTÇÜ, İLAYDA GÖREN, ARİF ERSAN, FERHAN COOK, MUSTAFA MOROĞLU, MÜGE BİLGİN AKDAŞ, SULTAN AKTAŞ, BÜNYAMİN YÜKSEL, HATİCE ÖZKAN, BÜNYAMİN YÜKSEL, SAMET AYAŞ, ALİ PERRET, GÜLER TOSUN, CELAL ALPER, FERAMUZ CUMAOĞLU, İNAL YARIŞAN, ŞÜKRÜ NURHAN YEŞİLNUR, ÖZGÜR KÖSE, GÜLDENUR ÇARVUŞ, AHMET İZZET KARACAHİSARLI, ERKAL BALAMAN, FEYYAZ UYSAL, NİLUFER AKSAYA, BEKİR KESER, CAN EGE, OKAN ÇOLAK, NİHAL KALENDER, SEVİN ERGİ, ETHEM ARI, ÖMER KILIÇ, OYLUM BÜLBÜL, PAKİZE BAYRAKDAR, ŞEBNEM ERYİĞİT EKMEKÇİ, ÜMİT ORCAN, RANA DİNÇ, SEDAT GÜL, HAŞİM ARIKAN, İNAL ATA, SELER SEVER, SEDAT GÜL, SERCAN ÜLGEN, ÖMER KILIÇ, NERMİN SÜMER, HALİL KARAKUZULU, SAFİYE AYDOĞAN, EROL KAKECİOĞLU, MERAL ÇETİNKAYA, AYSİM İNCİSULU, GÜLAY YALTIRAKLI, NERMİN AKBALOĞLU, GÜLİSTAN ALEV ARABACIOĞLU, ARİF CEVAHİR, MUHSİN ÇAKMAK, ELÇİN ERÇETİN ÇETREZ, FATMA BOZBEYOĞLU, MENDO ZA, YASEMİN SOPORA, ARİF KARAKUM, ÖZER DÜZGEL, OLGU AŞKAR, MERİH SAYIM, HİCRAN KEÇECİ, ŞERİF GÖKÇE, MEHMET GURKAN, EMRE BALKAN, KENAN PEKYİĞİT, CELAL AKSAKAL, MUZAFFER KANMAZ, MEHMET KUNT, SERDAR DEMİR, HAKKI AKSOY, DİLEK HAVAN, AYŞE ÇINAR, BURÇAK YILMAZ, NURŞİM DEMİR, FERHAT CAN, BELGİN ALAGÖZ, SELÇUK ATMACA, TARIK YURTGEZER, SERDAR GENÇ, EVREN AKTAŞ, SADIK USTA, CÜZİDE ULUSOY, ELİF GÜNEŞ, MURAT KOÇ, AHMET ÖZKULAK, ÖZLEM OĞUZLAR, HÜLYA ERLEVENT, PERVİN SEMİR, GÜLTEKİN AYAZ, IŞIL ÖZÜAK, EROL YARCI, CELAL SAVCI, ARMAĞAN GÖRENEL, PERİHAN BAŞARAN, ÜLGEN ZEYNALOĞLU, PINAR DU PRE, ÇAGDAŞ GAYRETLİ, İSMAİL ÇATAK, SEÇİM ELMAS, ARZU KAYA, TURAN KAZANKAYA, İREM KAPLAN, MİNE SUNGUN, BELKIS AKIN, YILMAZ ÖZTÜRK, SEMRA KOLAT, SİMTEN ARTUN, ŞENTÜRK DEMİRCAN, ÜZEYİR ULUDAĞ, SEVAL ÖZGÜL, ÜLKÜ SEVENER, DİDEM ÇOLAK, HAKAN UNCU, CİHAN İŞLİ, HAMİDE YILMAZER, İLHAN İREM, ZELİHA PEKESEN, ASLI KAVAK, YUSUF FURKAN ÖZGÜR, ULAŞ DİLEK, HÜLYA UZUNİSMAİL, SEVAY AKER, GAMZE PEKÇE ÇINAR, ASİYE KIZILTOPRAK, SAFİYE TAYLAN, HASAN ÇİMEN, BİRSEN KONUK, YEŞİM YILDIZ, OSMAN KÜÇÜK, EREN ÇINAR, ZAFER DORUK, YİĞİT HELVACI, MELAHAT CENGİZ, İLYAS KORKMAZ, SELÇUK ÜLGER, NESRİN SEÇER, CÜNEYT AYRAL, FETHİ DURAN, ERCAN SÜT, BAŞAK SEZEN, HİCRAN YEVİMLİ, SIRMA BİRDAL, PERVİN FERAYE CESUR, ARDA GÖÇMEN, FATMA ÇIRAK, ARİF MERDOL, ÖZGÜ ERDAL, NERİMAN ERKAN, DENİZ ERDAL, MURAT TİRYAKİ, ASLI GÜNEŞ BALCI, OSMAN SAYLAM, MERCAN GÜNBEY, CİHAN CİHANGİR, EBRU KAYACAN, AHMET YEMİŞ, ÖZLEM KAYRA ÖNDER, MÜNEVVER POLAT, ALİ TAŞA, EMİN ÖZDEMİR, MURAT AY, ÖZGÜL TATARCA, ALP ALANTAR, AYŞENUR URAL, HAKAN ÖZDEMİR, YAKUP DURMUŞ, ERSUN GENEZ, ALİ ARSLAN, ERTAN İĞNELİ, SERPİL SEYHAN, MEHMET TOPAL, ÖZGÜN TANSOKER, AYBEL AKGÜN, GOKSUN GEYLANİ, SERAP MERİÇ, MELİKE ERGİM, ŞAFAK ERUYAR, SERKAN KARAYILAN, EMRE DEMİRBAĞ, DURSUN AYYILDIZ, NURAN COŞKUN, HATUN UZAN, BURAK DİMLİ, EGE TOK, FİLİZ TUZUNER, SEDA ALTIN, NASİDE ŞAHİN, GÜRKAN ERYAVUZ, METİN ALTAY, FERİT SÜRMELİ, SEMİH BÜLBÜL, MAHMUT ERGEN, ZÜLEYHA NUR, ESRA YILMAZ, MİRAY GÜNDOĞAN, MEZİYE TAMCI, REŞİT KURT, SİBEL ADA, ADEN YAĞIZ ASİL, TÜLAY ZENGÜL, ŞENAY BABADAĞ, NÜKHET TAŞMAN, DİDEM PINAR YAŞAR, DUYGU DİNÇ, YELİZ CİVELEK, NURCAN YAZICI, ÜMİT DÜZGÜN, AHMET YÜCEL TEKİN, SEHER ÇELİK, İBRAHİM BAŞTUĞ, ALTAN EGE, EMİNE ÇOLAK, GÜLİN GÜRSOY, SAİM ASLAN, ÖZGÜR DİNLER, ÖZGÜR AKBULUT, PERVİN AYDEMİR, AZAD XWINDA, HÜSEYİN DOĞAN, SİYMA CAPANOĞLU, ERCÜMENT SONGÜL, SELDA TETİK, MELTEM KARSLI, MEHMET SALİM, GÖKMEN DELİGÖZ, EMİNE BEKAR, ALPER AKÇAM, PELDA ARŞİMET, DİLARA YILDIRIM, GÜVEN EKİCİ, ASUMAN ÖZŞAHİN, GÜLLUR TÜREN, GÜLSÜM AĞACIK, ÖZCAN ALTINTAŞ, ADNAN HEZGÜL, FULYA CEYLAN, ZUHAL BAYILDIRAN, FİLİZ YALÇIN, ENGİN ADIGÜZEL, İBRAHİM BEKTAŞ, ERDİNÇ İREN, SADİ TUNCALİ, DERYA PAS, EVREN SEVİM, DİREN ÇELİK, GAMZE ÖZTÜRK, TAMER OLGUN, GÜLHAN SARIOĞLU, İKRAM TOPLU, DİLEK IRMA ARTAN, MEHMET ANIL AKGÜN, MURAD AHMET ÇAKIL, HÜSEYİN AKGÜN, ARMAĞAN ARMİ, TEKİN DERE, ÖZGE GÜLERYÜREK, ZEYNEP ASLAN, DİLA ÇAKIR, CÜNEYT GAGCİ, GİZEM ÜNAL, HAKAN ÇORLU, HASAN ACBA, GÜLNUR GÜNAY, GALİP TOPUZ, METE ÖZTÜRK, SERCAN ÇOPUR, EMRE ÖZSOY, SABRİ EMRE, UMUT ERTEK, AYŞE ERTUK, RAHŞAN ARBAY, YÜCEL ÇEVİK, RAMAZAN DOLEK, MUSTAFA ER, ERCAN ELMAS, ALİŞER EİCHENBERGER, OSMAN KARACA, ALİ GÜNDÜZ, ÖZNUR ERİŞ, NAZIM KESKİN, SEMRA UÇAR, LEVENT ELPEN, YUSUF DOĞAN, ZEYNEP DOĞAN, DOĞAN YÜKSEL, ÖZDEN DEMİRHAN, ERTAÇ DERİNCELİLLER, GÜLÇİN İYİSEVER, NURŞAH YILMAZ, AYSER ÖZBEY, ÖZGÜR UNAT, NERİMAN DEMİRCİ, İNCİNUR TUNCEL, NAZAN ŞENTÜRK, ZEYNEP GÜNEY, ZEKİ TUNCAY, SELDA KARAER, NAZMİYE YILDIRIM, MUSA YEŞİL, CELAL GEZER, ALİ SAVAŞ TOPALAK, EKİN BALTAS, SIM SCHINDEL, ERGÜN ACAR, OZAN ÇALIŞIR, OZAN KOÇAK, TARKAN SAKİ, İLYAS TAŞ, YEŞİM YAZICI, MUAMMER KOÇER, İBRAHİM TEMİZER, DİDEM ÖZ, PINAR GÜNERİ, YONCA İBİLİ, HAKAN YAVUZ, CELAL GEZER, NESLİHAN İNCEOĞLU, KARDELEN YILMAZ, HAKAN GÜÇKAN, MURAT RECEPOĞLU, DİLEK YURDAGEL, MELTEM ASIL DAVULCU, MELİKE YARDIM, AYFER BEGÜM ONGANER, TUNCAY ŞENYURT, EMNE AKYAVUZ, DİLŞAD OYGUR, SU SULTAN AKULKER, GÜLLÜ SEPETÇİ, MELİH KARA, DENİZ DEMİR, ORHAN GÜRCÜOĞLU, FATOŞ ZENGİN, BARIŞ YALIN, AHMET ALPAY, NEVRUZ ŞAHİN, EBRU TÜRKDAMAR DİKTAŞ, GÖKHAN KARTAL, CANAN SARISARAY, ESER KARAHASANOĞLU, REYHAN GENÇ, İSMAİL KORKUT, ENGİN KAYMAK, SAKİ YALÇINSOY, HÜLYA ÖZTOPRAK, NİLAY KLAVUZ, SAMET TOPSEVER, FERDİ ZİYANAK, MURAT YILMAZ, SUAVİ KUŞAKOĞLU, ŞENAY TOY, İLKNUR KOCAK, DERSİM ŞAN GENÇ, HÜSEYİN YİĞİT KAYNAR, SERAP MUTLU, SONGÜL KARADOĞAN, SERAP TARHAN, ŞÜKRÜ AKBIYIK, HALE KULACAOĞLU, REYHAN ÜNLÜ, ÖNDER AYGÜN, MAHİR KAYA, BURÇAK ÇİFTÇİ, MERVE TERECE, NİLAY GİRAY OCAK, ÖZGÜN BURAK DEMİRCİ, TURGAY YILMAZ, TOLGA UZUNHASANOĞLU, İBRAHİM BÜYÜKKAFADAR, ANIL HASDEMİR, YAKUP ÖZARSLANTÜRK, MİNE ERDOST, ŞAHİN YÜKSEL AYDIN, ÖZNUR ZEYNELOĞLU, YÜKSEL KIROĞLU, AYTEN DOĞU, HÜLYA DÜZENLİ, MÜGE ŞENSAL, MEHMET İPEK, CEMİLE BULUT, EHSAN GÜMÜŞ, HALİM MEC, HÜSEYİN ÖZCAN, BORA ŞARKAYA, GÜNSELİ PARTANAZ, MUKERREM TURHAN, TÜLİN ALTAS, OSMAN KARADUMAN, SEMA USTANIL, MERİÇ HIZAL, AYNUR KAVAK, HÜLYA ODABAŞI, BELTİNGE DEMİRCİOĞLU KIL, ZERRİN ÖZTÜRK, CANAN HIZAL, DOĞAN YAĞIZ, NECDETTİN TAŞTEKİN, SEMA USTANIL, HAMZA ÇİFTÇİ, OKAN AKKAYA, NURHAYAT PALAMUTOĞLU, TÜRKAN ÇETİNOĞLU, TUNA ÖZTÜRK, ÜLKÜ YÜKSEL, ERGÜN ALKAN, İ.CELASİN EGEL, BAHAR BELMA BİLGİN, ARİF KIZILTÜRK, E. MERAL AĞARTAN, SEVGİ DURGUN, AYSİM İNCESULU, NURGÜL ÖZGİRGİN, GÜLÜMSER YÜCEL, NURDAN HAZNEDAROĞLU, ERKAN DURUSOY, FİLİZ UYAN, ETHEM ERKARADAĞ7 Ocak 2017 Cumartesi

Sanatcilar Girisimi, UPSD ve IKKB'den dayanisma cagrisiPANEL
BAŞKANLIK DAYATMASINA HAYIR!

SANATÇILAR GİRİŞİMİ
ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR DERNEĞİ
İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ
DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Moderatör        
Orhan Aydın (Sanatçılar Girişimi sözcüsü-Tiyatro sanatçısı)

Konuşmacılar                                    
Av. Nazan Moroğlu (İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü)
Av. Turgut Kazan (İstanbul Barosu eski Başkanı)
Ataol Behramoğlu (Sanatçılar Girişimi sözcüsü, şair-yazar)
Bedri Baykam (Sanatçılar Girişimi sözcüsü, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı)

-Parlamenter sistem yok edilmek üzeredir.
-Demokrasinin temel koşulu olan güçler ayrılığı dengesi yok edilmek üzeredir.
-Çağdaş eğitimin, kişisel ve toplumsal özgürlüklerin olmazsa olmaz koşulu ve güvencesi laiklik yok edilmek üzeredir.
-Cumhuriyet’in kadınlarımıza sağladığı haklar bütünüyle yok edilmek üzeredir.
-Örgütlenme, haberleşme, hak arama özgürlükleri yok edilmek üzeredir.
-Sanatsal/bilimsel yaratma ve düşünce özgürlüğü yok edilmek üzeredir.
-Ülkemizin 100 yıla yaklaşan demokrasi, hukuk ve halk egemenliği birikimleri ile  200 yılı aşkın çağdaşlaşma tarihimizin kazanımları yok edilmek üzeredir.

Uygar, çağdaş, demokrat, barışçı, insan haklarına ve en temel evrensel hukuk değerlerine saygılı Türkiye Cumhuriyeti bütünüyle yok edilmek üzeredir.

REDDEDİYORUZ!

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
Anayasada sistem değişikliği adıyla yapılmak istenen, rejim değişikliğine yol açacak niteliktedir. Bu girişime karşı dayanışmamızı güçlendirmek ve sesimizi duyurmak için bir arada olacağız.
Katılımınızı bekliyoruz.

Tarih      : 12 Ocak 2017, Perşembe
Saat       : 18.00 – 21.00
Yer           : Piramid Sanat
     Feridiye cad. No:25 Taksim (0212 2973120)

2 Ocak 2017 Pazartesi

YAŞANMAKTA OLAN FACİA ORTAMI VE GÖRÜNEN KÖY

(Sanatçılar Girişimi siyasal yönetimin facialardaki sorumluluğu konusunda özeleştiri yapmasını ve başlıca sorumluların görevi bırakmasını talep ediyor.)

YAŞANMAKTA OLAN FACİA ORTAMI
VE GÖRÜNEN KÖY

Başta cumhurbaşkanı olmak üzere devlet ve hükümet yöneticilerinin her toplu katliamdan sonra ülkemizin bir terör kuşatması altında olduğunu tekrar etmeleri doğru ve haklıdır.
Fakat asıl yanıtlanması gereken sorular, ülkemizin nasıl bu kaotik çıkmazın içine sokulduğu,söz konusu terör örgütlerinin hangi güçler tarafından yönetildiği ve  kınıyoruz,yanıtlarını alacaklar gibi  sözden ibaret söylemlerin ötesinde neler yapıldığı ve yapılacağıdır.
Halk bilgeliği bu gibi soruları “görünen köy kılavuz istemez” deyimiyle yanıtlamıştır.
Görünen köy, AKP yönetimi iktidara geldiğinde ülkemiz terörist bir kuşatma altında değilken , esas olarak Doğu bölgelerinde odaklanmış PKK terörü de belli ölçülerde sınırlanmışken bu yönetim tarafından ülkemizin Ortadoğu batağına sürüklendiği; komşu ülkedeki yönetimi devirmek amacıyla Türkiye’nin teröristler için bir yol geçen hanına çevrildiği; emperyalizmin sözüm ona Büyük Ortadoğu projesiyle birlikte bu projenin kuyruğuna takılmış  Şam’da namaz kılma türünden fantezilerin de sona erişiyle yaşanmakta olan facialara çanak tutulmuş olmasıdır.
  Görevi din konusuyla sınırlı olması gereken Diyanetin bütünüyle siyasetin güdümüne girmiş olması, yeni yıl öncesindeki talihsiz açıklamanın bu kurum ve günümüzdeki yönetimi üzerinde silinmez bir leke olarak kalacağı gerçeği  vicdanları kanatmıştır ve kanatmaktadır.

 Asıl gerçekler bunlardır.. Batıya meydan okumalar, Putin yönetimini arkalayarak ABD emperyalizmine göstermelik efelenmeler, yirminci yüzyılın ilk büyük emperyalizm karşıtı mücadelesi ve devrimler dizisi olan Kurtuluş Savaşımızı hafife alırcasına ikinci kurtuluş savaşı söylemleri; hedef saptırmaktan, toplumu yanıltmak ve gittikçe sıkılmakta olan cendereyi meşrulaştırmak çabasından başka bir şey değildir.
 Aydınlar, sanatçılar olarak görevimiz, bütün bu yalan dolan ve tehdit karşısında ; görünen köyü görünmez kılmak için her türlü medyanın kirli bir araç olarak kullanıldığı utanç verici, işbirlikçi, çanak yalayıcı ağız kalabalığı ortamında, yılmaksızın, geri çekilmeksizin, gerçekleri dile getirmek, görünen köy işte şurada diye göstermekten bir an bile el çekmemektir.
Görünen köy, ülkenin bu kanlı ve kaotik çıkmaza tıkılmasına en baştaki tutumlarıyla yol açan siyasal yönetimin öz eleştirisini yapması, başlıca sorumluların siyaset sahnesinden çekilip gitmeleri , toplumsal barışı sağlayacak adımlar atılabilmesi  için öncelikle başkanlık sistemi hevesinden vazgeçilerek parlamenter sistemin ve çoğulcu demokrasinin güçlendirilmesidir.
Görünen köy, bu adımlar atılmadıkça günümüz siyasal yönetiminin tutumu ve söylemleriyle faciaların engellenemeyip ancak kısmen ya da tamamen kamunun gözünden saklanmaya çalışılacağı,  zaten sınırları boğucu ölçüde daraltılmış olan demokratik hakların  bütünüyle despotizme  kurban edileceği, sonuçta da bütün bir ülkece dağılıp parçalanmaya, yok oluşa teslim olacağımızdır.


SANATÇILAR GİRİŞİMİ
Tarık Akan(Her zaman bizimle)
Edip Akbayram
Onur Akın
Sunay Akın
Üstün Akmen(Her zaman bizimle)
Alaattin Aksoy
Mehmet Aksoy
Muzaffer Akyol
Aytaç Arman
Hayati Asılyazıcı
Semir Aslanyürek
Engin Ayça
Orhan Aydın
Rutkay Aziz
Kürşat Başar
Cezmi Baskın
Bedri Baykam
Nihat Behram
Ataol Behramoğlu
Cahit Berktay
Mustafa Bilgin
Metin Boran
Metin Coşkun
Tuncer Cücenoğlu
İsa Çelik
Nevzat Çelik
Haluk Çetin
Meral Çetinkaya
İsmail Hakkı Demircioğlu
Nuri Dikeç
Erhan Doğan
Atilla Dorsay
Alper Akçam
Metin Demirtaş (her zaman bizimle)
Bilgesu Erenus
Mehmet Ergen
Genco Erkal
Altan Erkekli
Erdal Erzincan
Mert Fırat
Müjdat Gezen
Altan Gördüm
Mehmet Güleryüz
Tarık Günersel
Emin İgüs
Levent İnanır
Özdemir İnce
İlhan İrem
Hidayet Karakuş
Bülent Kayabaş
Yıldız Kenter
Erol Keskin
Tuğrul Keskin
Arif Keskiner
Mine Kırıkkanat
Kemal Kocatürk
Nuri Kurtcebe
Orhan Kurtuldu
Mustafa Köz
Mustafa Mutlu
Küçük İskender
Safiye Mine Erdurak
Zeynep Oral
Yılmaz Onay
Işıl Özgentürk
Pınar Sağ
Vedat Sakman
Sali
Menderes Samancılar
Canan Sezenler
Osman Şahin
Ferhan Şensoy
Burhan Şeşen
Cihat Tamer
Yavuz Top
Gülsen Tuncer
Yaman Tüzcet
Metin Uca
Engin Uludağ
Ersan Uysal
Erkut Uzelli
Hilmi Yarayıcı
Nejat Yavaşoğulları
Işık Yenersu
Ender Yiğit
Hüseyin Yurttaş
Ümit Zileli