Follow by Email

8 Mayıs 2015 Cuma

AÇIKLAMA‏

İzliyoruz.
Seçim meydanlarında söylenen yalanlar küçülüp toz oldukça çaresizleşenler, elde Kuran, dilde din ile oy peşine düşerek; hırsızlıkları, yoksulluğu, yolsuzlukları, adaletsizlikleri, hukuk tanımazlığı, doğa ve insan katliamlarını örtmeye çabalıyorlar.
Boşunadır.
Gericiliğin ve yandaşlığın kültürel varlıklarımızı talan edişi, sanat ve sanatçıları ötekileştirme girişimleri düşmanlık boyutuna ulaşmıştır.
Antalya ve İstanbul Film Festivallerinde yaşanan sansür rezaleti yere çalınıp, dünya sanat hareketlerine rezil olanlar barışı, kardeşliği, insanlığın düşüncelerini açıklama ve sanat üretme özgürlüğünü yok etmenin peşindedirler.
Boşunadır.
Sanatçı arkadaşımız Defne Halman’ın Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri töreninde yaptığı ve her kelimesini onayladığımız konuşmasını diline dolayan gerici basına ve şarlatanlara destek verip, meydanlardan kin ve nefret kusan RTE bizleri şaşırtmamıştır.
Önce Dostlar Tiyatrosu tarafından oynanan, 4 yıldır ise Tiyatro Kumpanyası (Kemal Kocatürk) tarafından sahnelenen CAN adlı oyunun Edirne valiliğince yasaklanmış olması ise ileride yaşayacaklarımızın açık işaretidir.
Valiler ne zamandan beri oyun metni okuyup karar verme yetkisine sahiptirler, hangi Vali kaç oyun metni bilir, kaçı hayatlarında kaç oyun izlemişlerdir?
Bu nefret, kin ve düşmanlık dolu aklı reddediyoruz.
Gericiliğin ülkeyi bir bilinmeze sürüklenmesi, sanat ve sanatçı düşmanlığı, kültürel varlıkların talanı bir an önce durdurulmalıdır.

Sanatçılar Girişimi.