Follow by Email

7 Şubat 2014 Cuma

YARDIM EDİN TALAN DURSUN... ÇAMLICA TEPESİ BÜYÜK İNSANLIĞI YARDIMA ÇAĞIRIYOR..!Değerli medya mensupları, sevgili arkadaşlar,

AKP yönetimi suç işlemeye devam ediyor.
Yargı kararlarına rağmen Çamlıca Tepesi katledilmeye başlandı.
Cinayeti durdurmak için imza kampanyası ve eylemler dizisi başlatıyoruz.
İmzaya açılan metin aşağıdadır.
Özel internet sitemiz kısa süre içinde açılacak.
Yoğun desteğinizi bekliyoruz.

Sanatçılar GirişimiYARDIM EDİN TALAN DURSUN...
ÇAMLICA TEPESİ BÜYÜK İNSANLIĞI YARDIMA ÇAĞIRIYOR..!
Sadece kısa erimde “rant elde etmek amacıyla “ortak akıl, çağdaş bilimsel ölçütler, demokrasi ve hukuk normları” yok sayılarak alınan “yağma ve rant” kararları ile yaşam değerlerimiz ve toplumsal geleceğimiz yok ediliyor.

Bu kapsamda taşıdığı değerler nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan İstanbul'umuzun eşsiz siluet, topoğrafya ve coğrafya değerleri sorgusuz ve acımasız imar faaliyetleri ile tahrip edilmektedir.

Aynı anlayışla; dünyanın eşsiz siluetinin özgün bir parçası ve İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal değerleri olarak yüzyıllardır korunmaya çalışılan Çamlıca Tepesi, son yıllarda alınan kararlarla ve hızla yok edilmektedir.

Son olarak 29 Mayıs 2012 tarihinde Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın “Çamlıca Tepesi’ne tüm İstanbul’dan görülebilecek bir cami yapılacağını” açıklamasıyla yeni bir “betonlaşma” girişimi başlatılmış ve ardından Tepe 4 Haziran 2012 günü TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle “Özel Proje Alanı” olarak ilan edilmiştir.

Plan kararı”, söz konusu Bakanlık tarafından ulusal ve evrensel koruma ilkeleri, hukuku, mevzuatları yok sayılarak, hiçbir kurum, kuruluş görüşü alınmadan, 644 sayılı KHK gerekçe gösterilerek "resen" onaylanmıştır. Yapılan planla tamamı kamuya ait yaklaşık 150.000 m2’lik doğal sit alanının yarısı “dini tesis”, diğer yarısı ise “ticaret ve turizm” fonksiyonlarında yapılaşmaya açılmıştır.

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından taşıdığı sakıncalar nedeniyle “plan”ın iptali amacıyla dava açılmış ve yargı süreci devam etmektedir.

Gelinen aşamada İstanbul'un ve topografyasının önemli simgesel peyzaj varlığı ve eşsiz doğal sit alanı olan Çamlıca Tepesi’nin yağmalanması yargı süreçlerine, ulusal ve uluslararası ortamlarda tepki ve eleştiriler almasına ve sorumluların uyarılmalarına rağmen inşaat çalışmalarının durdurulması başarılamamıştır.

Bugün, Çamlıca Tepesi, “yağma ve rant çılgınlığı”na kurban gitmemek için büyük insanlığı acil olarak yardıma çağırmaktadır. Daha geç olmadan bu çığlığa birlikte kulak verelim. Bu çılgınlığı birlikte durduralım…
Kampanyayı başlatanlar:
Ataol BEHRAMOĞLU, Nihat BEHRAM, Orhan AYDIN, Eyüp MUHCU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.